بخاری باغی

اگر جزو آن گروه از افرادی هستید که هنوز سرد شدن هوا را جدی نمی دانید ،یا خیال ندارید تا همچنان

از بخاری قدیمی خود که  همچین به ایمنی آن اطمینان ندارید استفاده کنید و یا شوفاژ را در این سرما

کوچیکه کافی نمی دانید، چه برسد به سرمای آلاچیق یا محیط های بازتان و تصمیم گرفته اید تا بخاری هم

در کنار سیستم‌های گرمایی مرکزی ساختمان‌ در حیاط یا باغ خود نصب کنید، بهتر است تا این روز ها را

بیهوده در خانه استراحت نکنید چرا که باید برای خرید بخاری فضای باز اقدام نماید.

در خرید بخاری قارچی بیش از آنکه بخواهید به زیبایی ظاهری بخاری رستوران توجه نمایید و یا مثلا به عنوان

صرفه جویی به دنبال ارزان قیمت ها باشید. بهتر است تا به نکات ایمنی و استانداردها توجه کنید چرا که

گرمای بخاری باغی همیشه لذت بخش نیست و به خصوص بخاری های پاسیو حوادث تلخی را در صورت

رعایت نکردن ایمنی در پی خواهند داشت، که هزینه هایی چند برابر هزینه اولیه خرید یک بخاری فضای باز استاندارد

و البته هزینه هایی جبران ناپذیر به خانواده تحمیل میکنند.

بدون شک از آنجایی که گاز در کشورمان از منابع طبیعی در دسترسی محسوب میگردد که همواره هزینه استفاده

از آن به مراتب کمتر از دیگر سوخت ها است ، بخاری قارچی تابشی گازی البته برای کسانی که به قول معروف از نعمت گاز

بهره مند هستند بهترین گزینه میباشد .

انواع بخاری باغی

همان طور که همگان میدانند بخاری های باغی گازی هم انواع متفاوتی دارند که میتوانید برحسب نیاز خود یکی از

مدل های کپسولی و یا شهری را انتخاب نمایید.

اما اگر برای آلاچیق خود به گزینه بخاری گازی شهری می اندیشید. باید در نظر داشته باشید که حرارت بخاری باغی فضای باز

شهری با توجه به طول شلنگ آن کاهش پیدا میکند. یعنی هرچه که طول آن بیشتر باشد مقدار حرارت هیتر تابشی کاهش

میابد پس باید حتما فاصله خروجی شیر گاز شهری خود را با مکانی که میخواهید هیتر گرمایشی را قرار دهید. در نظر بگیرید

که بیشتر از ۶ متر نباشد .

و همچنین در خرید بخاری چتری کپسولی، باید توجه داشته باشید که این  مدل بخاری به خاطر استفاده از کپسول های

گاز به طور مداوم برای شما کار نخواهد کرد و بخاری باغی کپسولی تا زمانی میسوزد ( روشن میباشد ) که گاز موجود

در کپسول به اتمام نرسیده باشد و یا به اصطلاح یخ نزده باشد .

اصطلاح یخ نزده باشد به این منظور است که بعد از اینکه شما هیتر باغی کپسولی را به کپسول پر از گاز وصل میکنید.

بعد از سوختن حدود ۴ تا ۶ ساعت و نصف حجم گاز موجود در کپسول ، بخاری باغی شما به طور صحیح نمیسوزد و گرما ندارد ،

گاز داخل کپسول میباشد اما با توجه به قانون تبخیر دیگر موکلول گازی آزاد نمیشود. که بخواهد بخاری باغی کار کند به همین

منظور هیتر فضای باز را خاموش کرده و چند ساعت استراحت میدهید تا مجدد بتوانید از آن استفاده نمایید یا کپسول را عوض

کرده و بعد از اتمام یا یخ زدن کپسول دوم مجدد از کسپول اول استفاده  کرده تا گاز داخل به پایان رسد .